15.11.2012., plkst. 9.30, Gaismas bibliotēkā, Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros būs rīkots pasākums „Vikingi un viņu ceļojumi”.

 

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt pirmsskolas vecuma bērnus ar Ziemeļvalstīm un viņu ietekmi uz Daugavpili, kā arī veidot priekšstatu par cilvēces kopīgumu.

Pasākuma aktivitātes:

Īss ievadkurss par vikingiem, viņu ceļojumiem un  viņu ietekmi uz Daugavpili.

Puzzles „Ziemeļvalstu vēsturiskā karte”  likšana.