7. decembrī Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika Gaļinas Ivanovas pirmā patstāvīgā dzejoļu krājuma «Компьютерные каникулы» atvēršanas svētki. Bibliotēkā viesojās autores talanta cienītāji, kolēģi, draugi. Klātesošajiem bija iespēja ieklausīties gan zināmās, gan pavisam jaunās dzejas rindās.

12. decembrī bibliotēkā notika Gaļinas Ivanovas daiļradei veltīts literāri tematisks pasākums, kurā piedalījās Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolēni. Pasākuma laikā dzejniece stāstīja par to, kā tapuši viņas dzejoļi, kas sniedz iedvesmu rakstīšanai, vai mūsdienu modernās tehnoloģijas var aizstāt grāmatu lasīšanu.

Dzejoļu krājumā «Компьютерные каникулы» autore atklāj ģimenes un draugu atbalsta nozīmi ikdienā, akcentē cieņu un sapratni savstarpējās attiecībās. Labsirdīga humora caurvītās dzejas rindas ļauj lasītājam izdzīvot kā reālas, tā fantastiskas situācijas, kuras saistītas ar skolas dzīvi, dabu un dzīvniekiem, moderno tehnoloģiju pasauli.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte”
vadītājas p. i.
Dace Jakovele
Tālr.: 65421750
e-pasts: dace.jakovele@lcb.lv