Septembra un oktobra sestdienu rīti lasošo ģimeņu klubiņā “Brīvdienas bez garlaicības” ir pagājuši nemanot. Astoņās nodarbībās tika piedzīvots fantāzijas lidojums plašajos lasāmvielu apvāršņos, dibināta draudzība, svinēti svētki, izspēlētas un izstaigātas kustību rotaļas.

Grāmatu autoru un ilustratoru veikums tika iepazīts gan klausoties daiļdarbu fragmentu skaļajā lasīšanā, gan iesaistoties literārās aktivitātēs.

Skaļi tika lasīti un pārrunāti latviešu un ārzemju autoru daiļdarbi un to fragmenti – Ineses Zanderes “Limonāde” un “Dieguburti”, Mariannas Dibikas “Pastnieks Pele”, Otfrīda Preislera “Herbe ar lielo cepuri”, Mihaela de Koka un Kristīnes Ārtsenas “Kā vecmamma vislaik samazinājās”, Ievas Samauskas “Meitene, kura mācēja visas pasaules valodas”. Iedvesmojoties no grāmatu varoņu gaitām un piedzīvojumiem, daudzveidīgās tehnikās tika veidoti bērnu radošie darbi.

Sirsnīgs paldies klubiņa “Brīvdienas bez garlaicības” dalībniekiem un viņu ģimenēm! Gaidām arī jaunus domubiedrus!

Ziņu sagatavoja:

Informāciju sagatavoja:
LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte”
vadītājas p. i.
Dace Jakovele
Tālr.: 65421750
e-pasts: dace.jakovele@lcb.lv