Oktobrī LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika uzsākta Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītveicināšanas programmas “Grāmatu starts” aktivitāšu īstenošana ģimenēm, kurās aug 3-4 gadus veci bērni. Bibliotēkas organizētajā triju nodarbību ciklā piedalījās desmit ģimenes.

Pirmajā rotaļnodarbībā “Atveras diena kā grāmata liela” bērni un vecāki kopā ar Kaķi, Zeķīti un Cimdiņu devās ekskursijā pa bibliotēku. Ceļotāji tika iepazīstināti ar bibliotēkas piedāvātajām iespējām. Otrajā nodarbībā “Krīt vārdiņš mīļš un mazs” programmas dalībnieki īpaši vērīgi sekoja līdzi pasakas teatralizētam uzvedumam. Trešajā tikšanās reizē bērni kopā ar Zeķīti, Cimdiņu un Kaķi kļuva par grāmatu pētniekiem. Programmas noslēgumā katrs dalībnieks saņēma pūčulēna mugursomu, mīļlietiņu un lasāmgrāmatiņu.
Uz tikšanos bibliotēkā!

Ziņu sagatavoja:

Informāciju sagatavoja:
LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte”
vadītājas p. i.
Dace Jakovele
Tālr.: 65421750
e-pasts: dace.jakovele@lcb.lv