Jūlijā Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika uzsākts izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas projekts “Mūsu mazā bibliotēka”. Tas paredzēts 4-8 gadus veciem bērniem. Projekta aktivitātēs iesaistījās Daugavpils 12. un 24. pirmsskolas izglītības iestādes bērni.

Rotaļnodarbībā “Kulinārijas noslēpumi kopā ar Mīļo Zaķīti” skaļi tika lasīta Majdas Korenas grāmata “Uzvāri man pasaciņu”, kā arī demonstrēts “teātris kastē”. Cāļupuika no Pšemislava Vehteroviča grāmatas “Vista vai ola” iesaistīja mazos lasītājus kustību rotaļās. Savukārt Mārtiņa Zuša grāmatas “Nenotikušais atklājums” skaļās lasīšanas laikā bērniem tika piedāvāta iespēja pašiem iejusties dabas pētnieku lomā un kļūt par pēdu pazinējiem.

Uz tikšanos novembrī!

Ziņu sagatavoja:

Informāciju sagatavoja:
LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte”
vadītājas p. i.
Dace Jakovele
Tālr.: 65421750
e-pasts: dace.jakovele@lcb.lv