12. oktobrī Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika Daugavpils bērnu grāmatu autoru Lidijas Vasaraudzes un Jevgeņija Golubeva grāmatas “Paši… Paši…” atvēršanas svētki.

Autoru daiļdarbu mērķauditorija ir pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni. Pirmais kopdarbs – bilingvāls dzejoļu krājums bērniem “Zelta groziņš” – tika izdots 2008. gadā. Pēdējo gadu laikā laistas klajā arī citas radošā tandēma grāmatas – “Mur un Miau”, “Pieneņpūkas”, “Spārnotie draugi”.

Jaunākajā krājumā “Paši… Paši…” ir apkopoti dzejoļi par Latvijas dabā sastopamiem kukaiņiem. Tajā akcentētas tādas kukaiņiem piemītošas īpašības kā čaklums, drosme, neatlaidība. Tikšanās laikā dzejoļus lasīja gan paši autori, gan pasākuma dalībnieki – Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolēni. Dzejnieki aicināja būt vērīgiem un iecietīgiem pret mazajām radībiņām.

Ziņu sagatavoja:

Informāciju sagatavoja:
LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte”
vadītājas p. i.
Dace Jakovele
Tālr.: 65421750
e-pasts: dace.jakovele@lcb.lv