Septembrī, Dzejas dienu mēnesī, Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” tika rīkoti latviešu bērnu dzejnieces, rakstnieces, grāmatu izdevējas un daudzu literatūras balvu ieguvējas Ineses Zanderes 60 gadu jubilejai veltīti pasākumi un izstādes.

 

          Literāri tematisks pasākums “Grāmatas ielūdzam pie sevis ciemos kā radus” pulcēja bibliotēkā pirmsskolas un sākumskolas bērnus. Mazie lasītāji uzzināja, kā top dzejoļi, kādā noskaņojumā jāraksta dzeja, un prātoja, vai svētki dzejolim ir svinami tikai rudenī. Īpašu noskaņojumu pasākuma dalībniekiem radīja iedziedātā kustību rotaļa “Prusaku polka”.  

          Atzīmējot dzejnieces jubileju, bibliotekāres devās arī pie Daugavpils 9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes bērniem. Ineses Zanderes daiļdarbu valodas krāšņums tika iepazīts, klausoties grāmatu fragmentos un iesaistoties dažādās literārās aktivitātēs. Kopā ar Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādes bērniem skaļi tika lasīta un pārrunāta autores grāmata “Zirgā”. Vai ar veiklu un trakulīgu zirgu ir iespējams satikties, prātīgi un apdomīgi spēlējot klavieres? Atbildes uz šo un daudziem citiem jautājumiem tika meklētas, ļaujot vaļu fantāzijai. Tas tik bija piedzīvojums!

           Draugi, uz tikšanos bibliotēkā!

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte”
vadītājas p. i.
Dace Jakovele
Tālr.: 65421750
e-pasts: dace.jakovele@lcb.lv

Tagi: Dzejas dienas 2018, Ineses Zanderes jubileja