14. septembrī, pulcējot dažādu paaudžu dzejas mīļotājus, tika rīkots literārs pasākums “Dzeja ir kā saule, kas visu dzīvu dara”. Bibliotēkas dzejnīcā viesojās Daugavpils bērnu dzejnieki Staņislavs Volodjko un Jevģenijs Golubevs. Patiess prieks par rakstnieku literāro devumu, par iespēju ieklausīties gan zināmās, gan pavisam jaunās dzejas rindās.

Tikšanās laikā skanēja fragmentu lasījumi arī no bērnu autores Regīnas Usačovas jaunās grāmatas “Сказки из леса”. Rakstnieces daiļdarbos akcentēta labestība, sirsnība, godīgums, nesavtīga palīdzība un drosme darīt labu ikvienam, arī vismazākai dzīvai radībai uz šīs Zemes. Rakstniece vienmēr uzsvēra: “Bērniem noteikti ir jātic, ka labais uzvarēs”.

Daugavpils autoru daiļdarbu valodas un sižeta māksliniecisko savdabību novērtēja grāmatu draugi no Daugavpils Centra vidusskolas, rakstnieku talanta cienītāji un sadarbības partneri.

Uz tikšanos bibliotēkā!

Ziņu sagatavoja:

Informāciju sagatavoja:
LCB filiāles
Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
bibliotekāre Diāna Celitāne
Tel.: 65421750
e-pasts: diana.celitane@lcb.lv