Decembrī – labo darbu un ziemas noskaņu mēnesī – tika radīts prieks savās un apkārtējo sirdīs. Dodoties caur Adventa, klusā un mierpilnā laika, rāmo apceri uz Ziemassvētku noskaņas virsotnēm, ik nedēļu vainagā dedzām svecīti. Gaišo un sirsnīgo svētku noskaņu ļāva uzburt līdzcilvēku acu mirdzums un labestība.

Šajā īpašajā laikā LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” bibliotekāres apciemoja Daugavpils speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu bērnus. Viesojās Daugavpils 2. pirmsskolas izglītības iestādē pie bērniem – invalīdiem, Daugavpils 9. speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē un Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestādē. Dzejas un prozas lasījumi “Ziemassvētkus gaidot” sirsnīgā atmosfērā ļāva uzziedēt patiesām sirds gavilēm un gaišiem sajūsmas mirkļiem bērnu acīs. Tika lasīti grāmatu fragmenti par to, cik svarīgi ir neturēt ļaunu prātu vienam uz otru, būt sirsnīgiem, atvērtiem, izpalīdzīgiem, draudzīgiem. Saliedētība, piedošana un līdzpārdzīvojums ir vislabākās zāles pret augstprātību.

Decembra sestdienu rītos bibliotēkā pulcējās klubiņa “Brīvdienas bez garlaicības” dalībnieki kopā ar mammām un tētiem, mazākajiem brāļiem un māsām. Lasīti skaļi un pārrunāti tika latviešu un ārzemju autoru daiļdarbi un to fragmenti – Jūlijas Bēmes “Par laimi, mums ir draugi”, Gundegas Vainovskas “Kā lācītis Rūdis Ziemassvētkiem gatavojās”, Elizabetes Miezes “Lapsiks dodas meklēt laimi”, Aleksandra Rozēna “Pārsteiguma ballīte Hūbertam”, Eduarda Uspenska “Tēvocis Fjodors, suns un kaķis”. Rosīgā darbošanās aizvien vairāk vēstīja par svētku brīnuma tuvošanos.

Decembra noslēgumā literatūras stunda “Tēvocis Fjodors un viņa raibā kompānija” tika veltīta krievu rakstnieka Eduarda Uspenska 80 gadu jubilejai. Autora daiļradi, devumu literatūrā, kā arī Skābpienciema iemītnieku dzīves ritējumu izzināja Daugavpils Centra vidusskolas 3. klases un Daugavpils Valsts ģimnāzijas 7. klases skolēni. Labestības pilnie un ar humoru apveltītie grāmatas sižeti ļāva piedzīvot dažādus pārdomu mirkļus – kas ir īsta draudzība, kādam jābūt draugam, kāpēc ir vajadzīgi draugi.

Kopīgas tikšanās un sarunas par grāmatām un lasīšanas veicināšanu ļauj labāk iepazīt un izprast uzskatu dažādību, kā arī paplašināt redzesloku un gūt pieredzi. Latgales Centrālās bibliotēkas filiālei Bērnu bibliotēkai “Zīlīte” ir izveidojusies cieša sadarbība ar Daugavpils 3. vidusskolas Vecāku klubu. Tikšanās laikā tika diskutēts arī par skaļās lasīšanas nozīmi gan ģimenē, gan skolā – piedaloties un organizējot pasākumus, rosinot interesi par grāmatām. Radošajā darbnīcā, izgatavojot sniegpārslas, darbojās gan bērni, Daugavpils 3. vidusskolas skolēni, gan pieaugušie, pedagogi un vecāki. Diskusijas, paaudžu saliedēšana un jaunu iemaņu apgūšana ir pamats lasītprieka veicināšanai.

 

Lai svētku gaisma staro visu nākamo 2018. gadu!

 

Uz tikšanos bibliotēkā!

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Bērnu bibliotēkas „Zīlīte”
bibliotekāre Dace Jakovele
Tel.: 65421750
e-pasts: dace.jakovele@lcb.lv


 

Tagi: Ziemassvētkus gaidot, Decembris bibliotēkā, Dzejas un prozas lasījumi