20. oktobrī plkst. 12.30 Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” tika organizēti Daugavpils bērnu grāmatu autores Regīnas Usačovas grāmatas “Пегасик из мифа” atvēršanas svētki.

Rakstnieces daiļdarbu mērķauditorija ir pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni. Pirmais stāstu krājums “Зеленый мир в ладошке” tika izdots 2010. gadā. Patiess prieks par rakstnieces devumu – “Пегасик из мифа” ir jau desmitā viņas iznākusī grāmata.

Autore savos stāstos un pasakās – “Приключения Мяу-мур-р-чиков”, “Приключения чертенка Тимми и его друзей”, “Ангел хранитель для маленькой принцессы”, “Принцесса-дикарка” u.c., uzsver savstarpējas cieņas, sirsnības, godīguma un drosmīgas rīcības nozīmi. Reālo dzīves situāciju un fantāzijas notikumu attēlojums dabā, dzīvnieku pasaulē vai karaļvalstī rosina smelties iedvesmu lasītpriekam.

Regīnas Usačovas daiļdarbu valodas un sižeta māksliniecisko savdabību, kā arī literāro baudījumu sirdij un dvēselei piedzīvoja visi pasākuma klātesošie – grāmatu draugi no Daugavpils 9. vidusskolas, rakstnieces talanta cienītāji un sadarbības partneri.

 

Uz tikšanos bibliotēkā!

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas
Bērnu bibliotēkas „Zīlīte”
bibliotekāre Dace Jakovele
Tel.: 65421750
e-pasts: dace.jakovele@lcb.lv

Tagi: Grāmatas atvēršanas svētki, Regīna Usačova, Пегасик из мифа”