Augustā, kad vasara uz rudens pusi lūkojas, Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” turpinājās lasītveicināšanas programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros rīkotie pasākumi.

Augustsir sēņu mēnesis, tādēļ 3. augusta tematiskajā pasākumā bija lietderīgi kopā ar bērniem izzināt un izpētīt noslēpumaino sēņu pasauli. Savukārt 10. augustā, vienā no šīs vasaras saulainākajām un siltākajām dienām, mītu un patiesības stundā “Vēlreiz par taureņiem” tika gūti apliecinājumi patiesībām un apstrīdēti mīti par taureņiem. Bet dabas pētnieku stundā “Pastaiga ar karti” bērni iepazina daudzveidīgo ārstniecisko augu klāstu, kurus var izmantot arī tēju gatavošanai.

Augustā tika darīts viss, lai noturētu vasaru nedaudz ilgāk, tomēr vasara aizvien biežāk lūkojās uz rudens pusi, un, mums nemanot, pienāca 24. augusts – lasītveicināšanas programmas noslēguma pasākums. Suminot aktīvākos, zinātkārākos dalībniekus, kopā atceroties spilgtākos kopā būšanas mirkļus, mēs vienojāmies tikšanās vietu nemainīt arī nākamgad – tikties Skaistajā vasarā bibliotēkā.

Lasītveicināšanas programmā šovasar iesaistījās 57 bērni – Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” lietotāji, kopējais pasākumu apmeklējumu skaits – 160.

Vasaras brīvdienās bibliotēka piedāvāja apmeklēt bērnu vasaras nometnēm paredzētu tematisku pasākumu “Grāmatu tēli nāk gaismā” un līdzdarboties radošā darbnīcā “Ēnu teātris”. Šoiespēju izmantoja 8 nometņu grupiņas, kopskaitā 200 atraktīvi dalībnieki.  

Vasara paskrējusi kā viens mirklis. Uzsākot rudens gaitas, novēlam visiem, lai arī katrs turpmākais mirklis Jūs priecē un pārsteidz, jo kāds pirmo reizi dosies uz skolu, kāds satiks jaunus draugus un kāds cits atklās pasauli no jauna! Esiet drosmīgi!

 

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Bērnu bibliotēkas „Zīlīte”
vadītāja Anna Pakere
Tālr.: 65421750
e-pasts: anna.pakere@lcb.lv

Tagi: augusts, Skaistā vasara bibliotēkā, sēņu mēnesis