2015. gads ir veltīts Aspazijas un Raiņa, latviešu kultūras dižgaru, 150 gadu jubilejai. Tas ir ietverts UNESCO svinamo dienu kalendārā, kurā tiek iekļautas pasaules mēroga notikumu gadskārtas.

Šī gada 16. martā izcilajai latviešu dzejniecei un dramaturģei Aspazijai apritēja 150 gadi. LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” notika Aspazijas jubilejai veltīti literārie pasākumi dažāda vecuma lasītājiem. Pirmsskolas vecuma bērni apmeklēja literāro rotaļnodarbību “Ja jums prieka mirkļi beidzas, Nebēda pie jums tad steidzas!” Sākumskolas bērniem tika organizēts literāri tematisks pasākums “Ko tu raudi, debestiņa?”

Lai rosinātu pasākuma dalībniekus pētīt Aspazijas daiļrades dzīļu bagātības, veicinātu lasītkāri un izziņas prieku, bibliotēkā bija ieradušies Draudzības zemes iemītnieki, Aspazijas radītie tēli – dzīvespriecīgā Nebēda un atraktīvā Vardīte. Bērni kopā ar bibliotēkas viesiem ielūkojās autores dzīves un daiļrades lappusēs. Īpaša uzmanība tika veltīta autores lirikai. Aspazijas dzejas valodas krāšņumu pasākumu dalībnieki iepazina gan klausoties dzejoļus, gan arī skatoties animācijas studijas Dauka multfilmu fragmentus. Ar lielu aizrautību un sajūsmu bērni kopā ar Nebēdu un Vardīti iesaistījās Draudzības tīkla veidošanā, kas simbolizēja Aspazijas daudzveidīgo tēlu pasauli. Pasākumu dalībnieki pārliecinājās arī par to, ka draudzība jāsargā kā rasas pērle. Tieši bibliotēkā mīt visuzticamākie draugi – grāmatas, tādēļ Nebēda un Vardīte aicināja bērnus būt zinātkāriem un atklāt arvien jaunus Draudzības zemes noslēpumus.  

Bibliotēkā bija apskatāma dzejniecei un dramaturģei veltītā literatūras izstāde.

 

Ja jums prieka mirkļi beidzas - tiksimies bibliotēkā!

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles


Bērnu bibliotēkas „Zīlīte” bibliotekāre Dace Jakovele


Tālr.: 65421750


e-pasts: dace.jakovele@lcb.lv

Tagi: Aspazija, Rainis, Nebēda, Draudzības zeme, literārā rotaļnodarbība