2012. gada 19. janvārī Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” norisinājās drošības stunda „Esi drošs kopā ar Zīlīti”. Pasākuma mērķis – nostiprināt bērnu zināšanas par drošu uzvedību ikdienā, iemācot viņiem pareizi uzvesties ekstremālās situācijās.

Lasot kopā aizraujošus un pamācošus dzejoļus no G. Šalajevas, V. Dmitrijevas un L. Petranovskas dzejoļu krājumiem, kuros ziņkārīgie lācēni, zaķēni un pīlēni iepazīstas ar uzvedības noteikumiem uz ielas, skolā, sabiedriskajā transportā un mājās, bērniem bija iespēja labāk izprast: kā izvairīties no briesmām dažādās situācijās.

Visvairāk bērniem patika palīdzēt pasaku varoņiem, kas neievēroja drošības noteikumus un tāpēc iekļuva bīstamās situācijās. Skolēni sacerēja pasaku beigas, ievērojot drošības noteikumus un palīdzot pasaku tēliem.

Bērni ar lielu interesi izpildīja uzdevumus: minēja mīklas, apguva noteikumus kā pareizi uzvesties uz ledus, kā arī risināja krustvārdu mīklu „Tava drošība tavās rokās ”, kas palīdzēja sajust atbildību par savu drošību. Interesantas spēles palīdzēja pārbaudīt bērnu iegūtās zināšanas.

Pasākuma beigās katrs pasākuma dalībnieks saņēma bukletu „Drošības skola”.

Ziņu sagatavoja:
Zita Koļčatova
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja
tālr.: 65421750
e-pasts: zita.kolcatova@lcb.lv