Oktobrī Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Ceriņu bibliotēkā tika īstenota lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts” 3-4 gadus veciem bērniem un viņu vecākiem. Programmas mērķis ir modināt bērnos interesi par aizraujošo grāmatu pasauli un rosināt lasīt visai ģimenei kopā.

Rotaļnodarbībā “Zinātkārie pūčulēni iepazīstas ar bibliotēku” desmit mazie programmas dalībnieki un viņu vecāki tika iepazīstināti ar bērnu nodaļu, mazuļu vecumam atbilstošām grāmatām un izglītojošām spēlēm. Otrajā tikšanās reizē pūčulēniem tika lasītas pasakas par zaķiem un spēlētas zaķu spēles. 27. oktobrī bibliotēkā tika aizvadīta programmas noslēguma rotaļnodarbība “Pūčulēni lasa, stāsta, vēro”. Pūces tantes grāmatu valstībā mazajiem lasītājiem un viņu vecākiem tika sagādāts literārs pārsteigums un programmas “Grāmatu starts” dāvanas.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas bibliotekāre
Jeļena Panteļejeva
Tālr.: 65430660
e-pasts: jelena.pantelejeva@lcb.lv