Atzīmējot Dzīvnieku aizsardzības dienu, Ceriņu bibliotēka uzaicināja bērnunama-patversmes "Priedīte" bērnus un bibliotēkas lietotājus uz pasākumu “Ķepaiņi un astaiņi tiekas bibliotēkā”.

Bibliotekāres iepazīstināja klātesošus ar saviem mājas mīluļiem, piedāvāja aplūkot tematisko grāmatu izstādi par Latvijas dzīvniekiem un organizēja kolāžas veidošanas nodarbību.

Dienas aprūpes centra klienti piedalījās literārajā pasākumā “Apbrīnas vērta Latvijas daba”. Pasākuma dalībnieki lasīja dzejoļus par dabu un putniem, minēja mīklas un veidoja svētku medaļas radošajā darbnīcā.

 

Karjeras nedēļas ietvaros Ceriņu bibliotēka piedāvāja 26. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem apmeklēt bibliotekāro stundu “Kas ir bibliotekārs?”. Bērni iepazina bibliotekāra profesiju. Lomu spēles palīdzēja bērniem uzzināt, ko dara bibliotekārs un kā apkalpot lietotājus. Praktiskajā nodarbībā pasākuma dalībnieki apguva prasmi izsniegt grāmatas un žurnālus lasītavā. Par piedalīšanos bibliotekārajā stundā katrs mazais dalībnieks saņēma savu pirmo bibliotekāra diplomu.

 

Oktobrī Ceriņu bibliotēkā tapa neparastā radošo darbiņu izstāde “Lasām Žūrijas grāmatas un veidojam izstādi kopā!”. Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki kopā ar bibliotekāri ne tikai lasīja grāmatas, bet arī veidoja grāmatu ilustrācijas no plastilīna.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītāja


Tatjana Zahare


tālr.: 65430660


e-pasts: tatjana.zahare@lcb.lv