2017. gada Bibliotēku nedēļas vadmotīvs “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem” tika atspoguļots visās Ceriņu bibliotēkas aktivitātēs, pievēršot uzmanību sadarbībai ar izglītības iestādēm, pieaugušajiem lietotājiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Viens no bibliotēkas darbības galvenajiem mērķiem ir bērnu izglītošana un lasīšanas veicināšana, tāpēc Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi tika uzaicināti uz bibliotekāro stundu “Meža bibliotēkas taciņas”. Ezis Miks palīdzēja bērniem iepazīties ar grāmatām, bibliotēku un tās pakalpojumiem, kā arī pastāstīja par bērnu grāmatu autores un ilustratores Margaritas Stārastes daiļradi.

 

Novadpētniecības materiālu izzināšanai un popularizēšanai bibliotēkā tika organizēta novadpētniecības stunda “LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas vēstures lappuses”. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar Ceriņu bibliotēkas vēsturi un dalījās savos iespaidos par pirmo tikšanos ar bibliotēku, noskatījās videosižetu “Latgales Centrālā bibliotēka laiku lokos” un aplūkoja grāmatu izstādi “Nāciet uz bibliotēku – zināšanu mājvietu!”.

 

Sadarbības veicināšanai un bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanai Ceriņu bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekāre ņēma dalību Lieldienu pasākuma organizēšanā Autisma centra “Mūsu pasaule” bērniem. Vecāku, bibliotekāru un citu ieinteresētu personu kopdarbība palīdz bērniem dzīvot gandarījuma pilnu un laimīgu dzīvi.

 

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem Ceriņu bibliotēka piedāvāja tematisko pasākumu “Mēs esam kopā!”. Cilvēki ir dažādi - katram savs sapnis, savs dzīves ceļš un liktenis, bet mēs esam kopā! Mēs esam kopā, lai padarītu mūsu dzīvi interesantāku un krāsaināku! Mēs esam kopā, lai lasītu un diskutētu par draudzību, labestību un sirsnību!

 

Aprīlī Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar elektronisko resursu piegādātājiem – sabiedrību “Tilde”, SIA “Lursoft IT” un SIA “Leta” rīkoja konkursu publisko bibliotēku bibliotekāriem par radošāko ideju datubāzu resursu izmantošanas veicināšanā. LCB filiālei Ceriņu bibliotēkai tika piešķirts diploms par veiksmīgu dalību ekspresskonkursā “Izmanto resursus radoši” un veicināšanas balva – datubāzes EBSCO abonements uz gadu.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas bibliotekāre


Jeļena Panteļejeva


tālr.: 65430660


e-pasts: jelena.pantelejeva@lcb.lv