Aprīlis Ceriņu bibliotēkā sākas ar bibliotekāro stundu pieaugušajiem “Lasīsim jaunumus ar prieku!”. Jauno grāmatu prezentācijas laikā abonementa lietotāji iepazinās ar jaunākajiem izdevumiem un izvēlējās sev interesējošo literatūru.

8. aprīlī bērnu nodaļas lietotājiem tika organizēta kopā lasīšanas stunda “Kamišibai teātris bibliotēkā” – bibliotēkas lietotājas Alisa Vakulenko un Marina Daņilova stāstīja pasaku "Rācenis", Kristīne Kostigova sagatavoja prezentāciju par dārzeņiem, kā arī visi pasākuma dalībnieki piedalījās radošajā darbnīcā un veidoja tautu pasaku varoņus.

 

Daugavpils 11. pamatskolas un 13. vidusskolas 9. klašu skolēni apmeklēja bibliotekāro stundu “Lasīšana atkal modē!”. Bibliotekārās stundas laikā tika popularizēts Ceriņu bibliotēkas krājums un bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi. Skolēni tika iepazīstināti ar mūsdienu rakstnieku populārākajām grāmatām jauniešiem.

 

Lieldienu gaidīšanas laikā Ceriņu bibliotēkā notika radošā darbnīca Izkrāsosim Lieldienas. Bērni iepazinās ar Lieldienu tradīcijām un ticējumiem, apskatīja tematisko grāmatu izstādi un veidoja Lieldienu dekorus – putnus un olas, radot svētku sajūtu visiem bibliotēkas apmeklētājiem.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītāja


Tatjana Zahare


tālr.: 65430660


e-pasts: tatjana.zahare@lcb.lv