Sācies jauns gads un LCB filiāle Ceriņu bibliotēka piedāvā nelielu ieskatu par 2017. gada pirmā mēneša aktivitātēm:

14. janvārī Ceriņu bibliotēkā norisinājās kopā lasīšanas stunda “Vinnijs Pūks pulcina draugus” bērnu nodaļas lietotājiem. Pasākuma laikā bērni iepazinās ar Vinnija Pūka autoru un pirmajām ilustrācijām. Ar interesi noklausījās grāmatu fragmentu inscenējumus, raksturoja varoņus, nodziedāja dziesmu par Vinniju Pūku un piedalījās jautrās spēlēs.

 

21. janvārī LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas abonementa lietotāji tika uzaicināti uz ceļojumu stāstu pēcpusdienu “Valdzinošās Igaunijas salas”. Aizrautīgs, nenogurstošs ceļotājs un velobraucējs Igors Bančenkovs uzaicināja doties virtuālajā veloceļojumā no Daugavpils līdz Kipu bākai Igaunijā. Pasākuma izskaņā noskanēja populāras dziesmas Aleksandra Romanova izpildījumā.

 

Janvāra pēdējā sestdienā norisinājās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2016 noslēguma pasākums “Lasīšanas svētki bibliotēkā”.  2016. gadā lasītveicināšanas programmā iesaistījās 30 bērni, 8 jaunieši un 5 vecāki. Muzikāli poētiskajā pasākumā skanēja Māras Cielēnas dzejoļi, grāmatu prezentācijas un muzikālās aktivitātes, akordeons un tautas mūzikas instrumenti. Pasākumā piedalījās Daugavpils 11.pamatskolas teātra pulciņš “Sprīdīši” ar skolotājām I.Jaskeviču un V.Anoškovu, ar muzikālo priekšnesumu uzstājās 11.pamatskolas mūzikas skolotāja O.Bančenkova. Smaidi, prieks, muzikālais noskaņojums un dāvaniņas bija mūsu kopīgā darba labākais vērtējums.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas bibliotekāre


Jeļena Panteļejeva


tālr.: 65430660


e-pasts: jelena.pantelejeva@lcb.lv