2016. gada 28. oktobrī uz kārtējo tikšanos Ceriņu bibliotēkā pulcējās literārā klubiņa dalībnieces uz tematisko vakaru “Rudens krāsainajā noskaņojumā”.

Pasākuma apmeklētājas lasīja gan klasiķu, gan mūsu novadnieku dzeju par rudeni, fonā skanēja relaksējoši rudenīga mūzika. Lai neaizmirstu senās zināšanas, pārrunājām mēness kalendāru senču sadzīvē, kuras ir tautas iedibinātas svinamās dienas no senlaikiem. Neizpalika arī jautrā humora piecminūte un rudens dziesmu klausīšanās.

 

Pasākuma otrajā daļā notika jaunieguvumu prezentācija “Lasīsim grāmatas ar prieku!” un lasītājas ar interesi izvēlējās jaunās grāmatas lasīšanai mājās.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas bibliotekāre


Skaidrīte Ceple


tālr.: 65430660


e-pasts: skaidrite.ceple@lcb.lv