Karjeras nedēļas laikā Ceriņu bibliotēkā tika organizēts pasākumu cikls “Bibliotekārs – mana nākotnes profesija”, kura laikā sākumskolas un pamatskolas bērniem bija iespēja atraktīvā formā iepazīt bibliotekāra profesiju.

11. un 12. oktobrī bibliotekāra profesiju pētīja Daugavpils 13.vudusskolas 7. klases skolēni un Daugavpils 11. pamatskolas 5. klases skolēni. Pēc ekskursijas pa bibliotēku pusaudži iepazinās ar prezentācijām “Ceriņu bibliotēka vakar un šodien” un “Magdeburgas pilsētas bibliotēkas”. Lai pašiem iejustos bibliotekāra lomā, pasākuma dalībnieki atbildēja uz viktorīnas jautājumiem un izveidoja kolāžu “Bibliotekāra nenopietnais portrets”.

 

14. oktobrī Ceriņu bibliotēkas bibliotekāres apmeklēja Daugavpils 12. vidusskolas 1. un 2. klašu skolēnus, lai pastāstītu par Karjeras nedēļas mērķiem un bibliotekāra specialitāti. Kopā ar bērniem noskaidrojām, kādu profesiju pārstāvji strādā skolā, lasījām grāmatu “Tatu un Patu iepazīst profesijas” un parādījām leļļu teātra izrādi “Tince grib mācīties”.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītāja


Tatjana Zahare


tālr.: 65430660


e-pasts: tatjana.zahare@lcb.lv