2015. gada oktobrī Latvijā noritēja UNESCO nedēļa, lai atzīmētu mūsu valsts pievienošanos pasaules lielākajai izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai.

Šīs nedēļas ietvaros Ceriņu bibliotēka ielūdza Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņus uz Latvijas kultūras mantojuma izzinošu pasākumu, kas tika veltīts folklorista un rakstnieka Krišjāņa Barona 180 gadu jubilejai.

 

Literārajā pastaigā “Dainu tēva mantojums” bibliotekāre pastāstīja mazajiem apmeklētājiem par Krišjāņa Barona bērnību un viņa mūža lielāko ieguldījumu latviešu tautasdziesmu vākšanā un saglabāšanā. Bērni ar interesi noklausījās dainas par māmiņu un saulīti, internetā noskatījās dejas “Kumeliņi, kumeliņi” uzvedumu, kā arī piedalījās burtu spēlē – grāmatu plauktos atrada paslēptos burtus un izveidoja vārdus “Krišjānis Barons. Dainas”.

 

Dainas ir vissenākā un visnozīmīgākā latviešu folkloras sastāvdaļa un latviskās identitātes pamats, tādēļ bibliotēku un citu kultūras iestāžu uzdevums – palīdzēt saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu un nodot to nākamajām paaudzēm.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītāja
Tatjana Zahare
tālr.: 65430660
e-pasts: tatjana.zahare@lcb.lv