Lai veicinātu pašos mazākajos bērnos interesi par bibliotēku un grāmatu lasīšanu, 18. aprīlī, 25. aprīlī un 2. maijā LCB filiāle Ceriņu bibliotēka uzaicināja ģimenes, kurās aug 3 gadus veci bērni, uz projekta “Grāmatu starts” nodarbībām.

Pirmajā nodarbībā “Aš - aši – ašāki šurp tekat bērniņi!” bērni kopā ar vecākiem guva pirmo ieskatu par bērnu literatūras nodaļu, pētīja grāmatas par dzīvniekiem un atdarināja dzīvnieku valodu. Ģimenes piedalījās kustību rotaļās un kopīgi izveidoja smaidošo saulīti. Bērniem tika piedāvāta izglītojošā multiplikācijas filma par nedēļas dienām. Pasākuma noslēgumā bērnus un viņu vecākus sagaidīja gaisa balonu šovs.

 

Mazuļi ar nepacietību gaidīja otro nodarbību, lai nokļūtu pasaku valstībā un jautro spēļu karuselī. 25. aprīlī pasākumā “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa…” piedalījās 9 bērni un viņu jaukie vecāki un vecvecāki. Latviešu tautas pasāku varonis – veiklais un attapīgais zaķis – iepriecināja mazos bibliotēkas apmeklētājus ar grāmatu lasīšanu un pirkstiņu rotaļām. Bērni kopā ar vecākiem izveidoja ezim kažociņu ar veļas knaģiem un uztaisīja pavasarīgo zaķi. Multeņu vilcieniņš mācīja bērnus skaitīt rotaļlietas un nodziedāja dziesmiņu par alfabētu.

 

Pēdējā nodarbībā “Kas visu izteic bez mēles? ...- tā grāmata, ar viņu labākās spēles un mīļākā saruna” bērni kopā ar bibliotekāri iepazinās ar bilžu grāmatām, minēja mīklas par meža iemītniekiem un mājas mīluļiem, piedalījās pirkstiņu rotaļā “Pīle un pieci mazi pīlēni”. Tikšanās noslēgumā katrs bērns saņēma projekta komplektu: mugursomiņu ar lasāmgrāmatiņu un mīļlietiņu – zinātkāru pūculēnu.

 

LCB filiāle Ceriņu bibliotēka izsaka pateicību Trofimoviču ģimenei, Kirillovu ģimenei, Ivaņenoku ģimenei, Poļakovu ģimenei, Šindinu ģimenei, Leontjevu ģimenei, Kozlovu ģimenei, Jaskeviču ģimenei un Korobkinu ģimenei par piedalīšanos projektā “Grāmatu starts”! Uz drīzu tikšanos Ceriņu bibliotēkā!

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas bibliotekāre
Jeļena Panteļejeva
tālr.: 65430660
e-pasts: jelena.pantelejeva@lcb.lv

Tagi: Grāmatu Starts