Marta mēnesī Ceriņu bibliotēkā norisinājās E-prasmju nedēļa, kuras laikā bibliotēkas lietotāji tika informēti par e-prasmju apguves iespējām.

No 24. līdz 28. martam bibliotēkā norisinājās mācību darbnīca “Bibliotēka bērna acīm”. Bērnu nodaļas lietotāji mācījās veidot PowerPoint prezentāciju, izmantojot tekstu, fotogrāfijas un muzikālo pavadījumu. 28. martā bibliotēkā notika radošā darba prezentācija. Pasākumā beigās zēni un meitenes sacerēja dzejoļus par brīvā laika pavadīšanas iespējām bibliotēkā.

 

27. martā tika piedāvāta bibliotekārā stunda “Informācijas tehnoloģiju pielietošana Latgales Centrālajā bibliotēkā” 11. pamatskolas 9. klases skolēniem. LCB Automatizācijas nodaļas darbinieks Agris Gruntmanis pastāstīja par LCB pieejamajiem informācijas tehnoloģiju risinājumiem un parādīja, kā lietot bibliotēkas elektroniskā kataloga mobilo versiju.

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītāja
Tatjana Zahare
tālr.: 65430660
e-pasts: tatjana.zahare@lcb.lv