25. februārī Ceriņu bibliotēkā notika bibliotekārā stunda "Meža bibliotēkas taciņas" Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centra 1. un 2. klašu skolēniem. Bibliotekārās stundas laikā skolēni guva pirmo ieskatu par grāmatu tematisko daudzveidību un to izvietojumu bērnu literatūras nodaļā.

Izmantojot roku lelles, ezīti Miku un lācēnu Maksu, bibliotekāres novadīja ekskursiju pa bibliotēkas telpām un pastāstīja bērniem par grāmatām, kas dzīvo dažādās ”literārajās pļaviņās” – „Dzeja”, „Autoru pasakas”, „Grāmatu sērijas”, „Pašiem mazākajiem”.

Skolēni minēja mīklas par Meža bibliotēkas iemītniekiem, noklausījās populārāko grāmatu fragmentus, iepazinās ar enciklopēdijām par dzīvniekiem un noskatījās multiplikācijas filmu.

 

Ceriņu bibliotēkas darbinieki pateicas Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas skolotājām - Marijai Vasalauskienei un Olgai Ivanovai par izrādīto iniciatīvu iepazīties ar bibliotēku un cer uz turpmāko sadarbību!

Ziņu sagatavoja:

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītāja
Tatjana Zahare
tālr.: 65430660
e-pasts: tatjana.zahare@lcb.lv