Izstāde “Caur ēnu gaisma” Latgales Centrālajā bibliotēkāIzstādē “Caur ēnu gaisma” skatītāju vērtējumam tiek piedāvātas Unas Gura gleznas, kas veidotas, stilizējot reālas ainavas par abstraktām kompozīcijām. Arī Lilijas Zeiļas keramikas šķīvju gleznojumi ir abstrakcijas. To virmojošajās glazūrās katrs var mēģināt saskatīt sev tuvus tēlus. Radot savus mākslas darbus, abas mākslinieces spēlējas ar nejaušībām. Gan Una, gan Lilija pludina un lej, taču katra savā materiālā – tā ir vienota tiekšanās caur nejaušību uz harmoniskām, neredzētām kompozīcijām, kuras mākslinieces nodod skatītājam.

Māksliniece Una Gura ir dzimusi 1972. gadā Daugavpilī. Absolvējusi Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolu (iegūstot mākslinieka – meistara – keramiķa diplomu) un Latvijas Mākslas akadēmijas Pedagoģijas-stājglezniecības fakultāti, kas ļāva uzsākt aktīvu darbību glezniecībā. Vēlāk turpinājusi izglītību Daugavpils Universitātē, iegūstot maģistra grādu mākslā un pedagoģijā. Šobrīd darbojas gleznošanā un keramikā, iesaistās Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas un Daugavpils Māla mākslas centra radošajās aktivitātēs, piedaloties plenēros, izstādēs un citos ar mākslu saistītos pasākumos Latvijā un ārvalstīs (Baltkrievijā, Dānijā, Polijā un Lietuvā). Personīgie radošie meklējumi tiek veiksmīgi apvienoti ar pedagoģisko darbu – ikdienā Una Gura ir skolotāja Daugavpils Saskaņas pamatskolā un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”.

Keramiķe Lilija Zeiļa dzimusi 1958. gadā Daugavpilī. Profesionālo izglītību ieguvusi Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļā. 1978. gadā iesaistījusies A. Paulāna Tautas lietišķās mākslas studijas (TLMS) darbībā. 1986. gadā ieguvusi Tautas daiļamata meistara kvalifikāciju. 1992. gadā sākusi patstāvīgas podnieka gaitas. Šobrīd vada Daugavpils Novadpētniecības un mākslas TLMS „Latgale”. Regulāri piedalās izstādēs un citos ar keramiku saistītajos projektos Latvijā un ārvalstīs. Nozīmīgu laiku velta pedagoģiskam darbam.