2014. gada 28. oktobrī Latgales Centrālajā bibliotēkā (LCB) viesojās Fenuā Vongas kundze (Fenghua Wang) – ASV Valsts departamenta Reģionālo informācijas resursu centra vadītāju no Berlīnes.

Vongas kundze ir politoloģijas, kā arī bibliotēku un informācijas zinātņu maģistre, kas savu karjeru sākusi ASV universitāšu bibliotēkās. Šobrīd Vongas kundze strādā ASV diplomātiskajā korpusā. Viņas pārziņā atrodas informācijas resursu centri, ASV informācijas centri un binacionālie centri Centrāleiropā un Ziemeļeiropā.

 

Tikšanās laikā LCB un tās filiāļu bibliotekāri iepazinās ar bibliotekārā darba tendencēm ASV. Sarunas centrālais temats bija bibliotēkas loma jaunajā informācijas laikmetā, kad informācijas vispārēja pieejamība kā drukātā, tā elektroniskā formā rada nepieciešamību meklēt jaunus ceļus, kā piesaistīt lietotājus bibliotēkai. Pasākuma viešņa atzīmēja, ka panākumu atslēga ir mainīšanās līdzi laikam, paplašinot piedāvāto pakalpojumu klāstu un aktīvi ieviešot inovācijas. Šīs pārmaiņas nozīmē, ka publiskās bibliotēkas zaudē savu tradicionālo lomu un aizvien vairāk iegūst sabiedriska kultūras centra funkcijas.

Daugavpils bibliotekāri ar interesi klausījās Vongas kundzes stāstījumā un iesaistījās diskusijā, aktīvi uzdodot jautājumus par lietotāju apkalpošana specifiku ASV, pieprasījumu pēc elektroniskām grāmatām, bibliotekāra profesijas prestižu, inovācijām bibliotēku darbā un citiem jautājumiem.

 

Latgales Centrālā bibliotēka pateicas pasākuma rīkotājiem – ASV Informācijas centram – par šo lielisko iespēju iesaistīties pieredzes apmaiņā par bibliotekārā darba aktualitātēm un cer uz turpmāku sadarbību.

Ziņu sagatavoja:
LCB galvenā bibliotekāre
Inga Gedžūne
Tālr.: 65476344
e-pasts: inga.gedzune@lcb.lv

Tagi: Latgales Centrālā bibliotēka, ASV Informācijas centrs, Inovācijas bibliotēkā, ASV pieredze