2012. gada septembrī Valsts kultūrkapitāla fonds izsludināja projektu konkursu literatūras nozares mērķprogrammā „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”.

Mērķprogrammas mērķis - sekmēt nacionālās grāmatniecības attīstību, nodrošinot literāri augstvērtīgu oriģinālliteratūras darbu, nozīmīgu pasaules literatūras darbu tulkojumu un augstvērtīgas nozaru un uzziņu literatūras iegādi publiskajām bibliotēkām. 

Latgales Centrālā bibliotēka izstrādāja un iesniedza projektu „Jaunas grāmatas Daugavpils publisko bibliotēku krājumu kvalitatīvai attīstībai”. Ekspertu komisija projektu izvērtēja un Valsts kultūrkapitāla fonda padome tā īstenošanai piešķīra finansējumu 2887 latu apmērā. 2012. gada nogalē tika noslēgts finansējuma līgums par VKKF padomes piešķirtā finansējuma saņemšanu un iepirktas grāmatas saskaņā ar finansēto grāmatu sarakstu. Projekta ietvaros iepērkamo grāmatu atlasē sevišķa uzmanību tika veltīta mazo lasītāju un viņu vecāku vajadzībām, lai attīstītu „ģimenes bibliotēkas” tradīcijas. Tajā tika iekļautas grāmatas mazāko bērnu garīgo iemaņu un prasmju attīstībai (interaktīvās bilžu grāmatas, runājošās un izzinošās grāmatas ar pārsteigumiem un ar lodziņiem), vecākiem par bērnu psiholoģiju un audzināšanu, kā arī latviešu oriģinālliteratūras un uzziņu izdevumi. Iepirktās grāmatas ne tikai papildinās bibliotēku krājumus, bet arī nodrošinās grāmatu plašāku pieejamību un pilnīgāk apmierinās mūsu lasītāju informacionālās vajadzības. 

Cienījamie pilsētas iedzīvotāji un pārējie interesenti! Grāmatas ir pieejamas Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs. Izmantojiet bibliotēku informacionālos pakalpojumus!

Ziņu sagatavoja:
Zenona Tihomirova
Latgales Centrālās bibliotēkas
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja
Tālr.: 65476342

Tagi: Grāmatniecība, Valsts kultūrkapitāla fonds, Grāmatu iepirkumi