Gadskārtējā Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa šogad notiks no 8. līdz 14.novembrim. Šī gada tēma ir „Teiksmainie Ziemeļi”.

Latgales Centrālajā bibliotēkā 9.novembrī plkst.9.00 kopā ar skolēniem tiks organizēta Rītausmas stunda: „Teiksmainie Ziemeļi”, notiks priekšlasījums, būs iespēja iepazīties ar Ziemeļvalstu autoru bagāto literāro devumu.

Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” mazie lasītāji varēs piedalīties literārajā pēcpusdienā „”Ille-leduslācītis no paša pēdējā ledus gabala”, literārā pārrunā pēc Lēnes Koberbēlas stāsta „Kauninātājas meita”, kā arī iepazīties ar izstādi un grāmatu pārskatu „Kā iet dieviem, troļļiem, vikingiem un karaļiem”.

Piekrastes bibliotēkā būs iespēja iepazīties ar literatūras izstādi Ziemeļu grāmatu dārzs”. Skolēni varēs dzīvot līdzi pasākumam „Lācēna Illes bēdas un prieki”, jaunāko klašu skolēni aicināti piedalīties A.Lindgrēnas grāmatai - jubilārei veltītajā rītausmas stundā „Šī pārsteidzošā Pepija”.

Jaunbūves bibliotēkā notiks izzinošā stunda „No pirmsākuma līdz pasaules galam: skandināvu mīti un varoņteikas”skolēniem un grāmatas „Leduslācēns Ille” priekšālasīšana  pašiem mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem.

Pārdaugavas bibliotēkā notiks Leduslācīša piedzīvojumu stunda, lasītājiem būs iespeja apskatīt literatūras izstādi; „Teiksmainās ziemeļvalstis”.

Ceriņu bibliotēkā notiks pārruna „Ziemeļu pasaka” un viktorīna „Ko tu zini par Ziemeļvalstīm”.

Laipni lūdzam apmeklēt Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumus !