Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izvietojusi informatīvos stendus ES informācijas punktos (ESIP) 10 Latvijas reģionālajās bibliotēkās, t.sk. arī Latgales Centrālajā bibliotēkā, tādējādi aicinot ikvienu ESIP apmeklētāju iepazīties ar VIAA darbību, saņemt informatīvos materiālus un konsultācijas par interesējošo programmu.

VIAA informācijas stendā ir izvietota informācija par dažādām ES Mūžizglītības programmām: Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Comenius u.c. Skolotājus un studentus var ieinteresēt Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības programma Nordplus.

Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt stipendijas pētniecības darbam Šveices zinātniskajās institūcijās caur Šveices Stipendiju fondu.

Plašu informāciju par izglītības iespējām ārvalstīs piedāvā Eiropas Komisijas informācijas un konsultāciju tīkls Euroguidance.

Interesenti, kas grib piedalīties šajās programmās un gūt finansiālu atbalstu var griezties Latgales Centrālajā bibliotēkā un iepazīties ar informācijas stenda materiāliem, kā arī saņemt konsultācijas.

VIAA informācijas stenda koordinatore Dzidra Stupāne, tālr. 65476341, e-pasts: dzidra.stupane@lcb.lv  

Ziņu sagatavoja:
Dzidra Stupāne
LCB vadītājas vietniece
65476341
dzidra.stupane@lcb.lv