2010.gada 27.oktobrī plkst.14.00 Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā tiks atvērta brinišķīga un atraktīva izstāde "Mūsu lasītāju vaļasprieki". Izstādes atklāšanā piedalīsies lasītāji - darbu autori. Visus klātesošos gaida pārsteigumi! 

Izstāde būs apskatama līdz 2.novembrim.