Izstādē janvāra jubilāru sarakstītā grāmatas, grāmatas par jubilāriem