Izstādē decembra jubilāru sarakstītie darbi, literatūra par Ziemassvētkiem