Kopā ar bērnudārza audzēkņiem tiks lasīts M.Kunnas grāmatas "Bagātību sala"gragments.Aktivitātes