Čaklāko lasītāju - pirmskolnieku, aktīvāko sadarbības partneru sumināšana