Bibliotēkā viesosies Laidu pamatskolas teātra pulciņš ar izrādi "Rūķīša pavasaris"