Latvijas - Lietuvas kopprojekts. Izstādē 31 Latvijas, Lietuvas fotogrāfu  ezeru fotogrāfijas.