Literatūras stunda kopā ar pirmskolniekiem, veltīta Valda Rūmnieka bērnu daiļradei, atzīmējot rakstnieka dzimšanas dienu