Iztādē Sermītes b/dārza 6 gadīgo audzēkņu darbi, kuri tapuši pēc Bērnu Žūrijā iekļautās l.Riphāgenas grāmatas "Vieni paši mājās" izlasīšanas