Čaklāko lasītāju-pirmskolnieku sumināšanas pasākums