Bērnu žūrijas noslēguma pasākums kopā ar b/d audzēkņiem - sešgadniekiem.Pasākumā - grāmatu apbalvošana u.c. aktivitātes