Izstādē novadpētniecības materiāli par bibliotēkas vēsturi, fotogrāfijas no bibliotēkas pasākumiem (no 1998.g.), raksti no periodikas;