Izstādē bērnu dārza audzēkņu, darbinieku atnestās rotaļlietas ( aitas, kazas), fotogrāfijas, audzēkņu zīmējumi, grāmatas no bibliotēkas krājuma, pagasta rokdarbnieču adījumi