Literatūras stunda bērnudārzā, veltīta rakstnieces Annas Sakses daiļradei.