Izstādē Laumas Briedes un Lienītes Šprunkas tamborētās sniegpārsliņas