Bērnu Žūrijas pasākums. Pasākumā B/D audzēkņi  -  8 eksperti  skaitīs dzejoļus no O.Vācieša grāmatas "Astoņi kustoņi"