Rītausmas stunda kopā ar bērnudārza audzēkņiem. Pasākums notiek Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros.