Izstādē novadpētniecības materiālu izstāde par Laidu pagasta Sermītes, Vangas, Valtaiķu ciemiem un cilvēkiem