Izstādē Laidu pagasta iedzīvotājas Ainas Baumanes kolekcija - priekšmeti, dažādi rūpniecības izstrā'dājumi , kuros attēloti zirgi.