Izstāde veltīta Imanta Ziedoņa daiļradei, sagaidot rakstnieka 80. dzimšanas dienu.Izstādē rakstnieka darbi, raksti  par I.Ziedoni no interneta resursiem, bibliotēkas krājuma