Pasākums kopā ar Bērnudārza audzēkņiem un pedagogiem. Tēma  - I. Zēdoņa literārās pasakas. Kopīga pasaku lasīšana, stāstīšana un rādīšana